Nghiên cứu Gia đình và Giới, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nam bán dâm đồng giới: Kỳ thị và ứng phó với kỳ thị

Mai Thanh Tú, Lê Minh Giang, Trịnh Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Anh

Tóm tắt


Các nghiên cứu trước đây về nam bán dâm chủ yếu tập trung vào khía cạnh HIV/AIDS, trong đó nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới được nhìn nhận như nguyên nhân đe dọa đến sức khỏe cộng đồng, lan truyền HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bài viết này chỉ ra rằng sự kỳ thị mà những người nam bán dâm đồng giới gặp phải không chỉ liên quan đến hành vi mại dâm của họ, mà còn liên quan đến việc có nguy cơ “gắn mác đồng tính”. Nam bán dâm đồng giới đều có cách thức ứng phó riêng với những kỳ thị đó để bảo vệ được sự nam tính của mình, trong khi vẫn duy trì công việc bán dân như một nguồn sống thường xuyên.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP