Nghiên cứu Gia đình và Giới, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nên sinh con hay không? Lựa chọn nào dành cho người HIV tại Việt Nam

Vũ Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Phương Thảo

Tóm tắt


Bài viết này dựa trên nghiên cứu định tính bao gồm phỏng vấn sâu, quan sát tại cơ sở điều trị ARV và phân tích tài liệu thứ cấp, với mục tiêu chính là tìm hiểu về sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người có HIV trong diễn ngôn chất lượng dân số và các chiến lược của người có HIV để đối phó với sự kỳ thị đó. Bên cạnh những sự thiếu hụt trong chính sách hỗ trợ sinh sản cho NCH thì việc sinh con trong thời đại mà “chất lượng dân số”  luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi gia đình cũng khiến cho NCH hoặc gặp phải sự không ủng hộ từ cán bộ y tế hoặc phải chịu áp lực từ chính bản thân họ trước những lo sợ cho ra đời những đứa trẻ chưa thật sự hoàn hảo


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP