Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đầu mối

Dương Đình Giám
Tổng biên tập
91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04-22218228; 0903444948
Fax: 04-22218237
Email: giamdd@moit.gov.vn

Hỗ trợ

Bùi Thu Nga
Email: ngabth@moit.gov.vnCông nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018